Innkallelse til avsluttende, ekstraordinært Årsmøte i Levanger FK, 02.04.2024

Styret innkaller herved til siste del av ekstraordinært Årsmøte i Levanger Fotballklubb. Møtet avholdes 02.04.2024 kl 18:00 i klubbhuset på Moan.

Sak:

  • Innstilling av ny styreleder.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Saksdokumenter:
 

Ekstraordinært årsmøte (presentasjon)
Revisors Årsberetning
Kontrollkomiteens Årsberetning
Søknad dispensasjon av kjønnsfordeling ved valg av varamedlemmer i styret
Lov for Levanger fotballklubb
 

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i Levanger Fotballklubb

Annonse fra Obos-ligaen: