Retningslinjer for bruk av Levanger FK-merkevaren

Det er viktig for Levanger FK å ivareta merkevarens integritet og sikre at den blir brukt i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer. For å opprettholde kontroll over kommunikasjonen og bevare merkevarens verdi, er det essensielt at enhver bruk av LFK-merkevaren, inkludert logo, navn og andre elementer som identifiserer klubben, skjer med tillatelse fra klubben.

Her er noen viktige punkter som må klargjøres når det gjelder bruk av merkevaren:
 
 • Forhåndsgodkjenning: Ingen kan bruke LFK-merkevaren uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra klubben. Dette inkluderer kommersielle produkter, sponsormateriell, annonser og enhver annen representasjon som knytter seg til klubben.
   
 • Kommersielt bruk: For bedrifter eller andre aktører som ønsker å bruke LFK-merkevaren kommersielt, for eksempel på produkter til salgs eller i markedsføring, kreves en eksplisitt avtale med klubben. Dette sikrer at merkevaren ikke brukes på en måte som svekker dens verdi.
   
 • Sponsorer og partnere: Offisielle sponsorer og partnere må følge retningslinjene i sine avtaler med klubben. Dette inkluderer korrekt bruk av logo og merkevareelementer, og etterleve klubbens kjerneverdier i sine kampanjer.
   
 • Falske eller uoffisielle produkter: Levanger FK godtar ikke produksjon og distribusjon av falske eller uoffisielle produkter som bærer klubbens merkevare. Dette er for å beskytte både klubben og supportere.
   
 • Bruk på sosiale medier og digitale plattform: Privatpersoner og organisasjoner som bruker LFK-merkevaren på sosiale medier eller digitale plattformer bør gjøre det i tråd med klubbens verdier og etiske retningslinjer.

Vennlig hilsen,
Levanger Fotballklubb

Annonse fra Obos-ligaen: