Stadionsreglement og sikkerhet

Vi er glade for å ha deg som gjest og ønsker deg velkommen til TOBB Arena Levanger. For at arrangementet skal kunne gjennomføres slik at alle føler seg trygge og at opplevelsen skal bli best mulig, ber vi deg være oppmerksom på følgende:

 • Som gjest er du forpliktet til å akseptere norsk lov, stadionreglement, FIFAs reglement, UEFAs sikkerhets- og arrangementsbestemmelser, samt rette deg etter de pålegg og anvisninger arrangør gir.
 • Gyldig QR-kode på Ticket-co er påkrevd og må forevises på forlangende.
 • Å stå på en tribune som er ment som sittetribune er forbudt under kampens gang.
 • Ingen må oppholde seg i trapper, inngangsarealer, rømningsveier etc.  Ingen form for forsering/klatring av gjerder, sperringer etc. er tillatt.
 • Alle må akseptere at arrangøren om nødvendig gjennomfører personlig visitasjon, og at å motsette seg dette vil medføre at du ikke gis adgang til stadion.

 

 

Forbudte gjenstander:

Publikum generelt og supporterne spesielt oppfordres til å sette farge på arrangementet ved å benytte flagg, bannere og andre visuelle effekter som reglementet tillater. Flagg, bannere og segl på over 3 kvm må ha dokumentasjon på at dette er laget av flammehemmende stoff.

 

Følgende effekter er det forbud mot å ha med inn på arenaen:

 • våpen
 • effekter som kan brukes som våpen
 • flasker i glass eller plastikk
 • pyroteknikk eller effekter som oppfattes som slikt, jfr. reglement om pyroteknikk.
 • alkohol eller alkoholholdige drikker
 • andre rusmidler
 • større flagg og bannere (til å trekke over publikum) som ikke er brannsikre og godkjent av arrangørens sikkerhetsansvarlige, og evt. brannvesenet.
 • seil og plakater med
  • politiske slagord
  • rasistiske budskap
  • kommersielle bekjentgjøringer
  • reklame eller utsagn om sex eller seksuell legning
 • Laserpenner
 • Videokameraer
 • Dyr med unntak av evt. førerhund
 • "Selfie"-stang
 • Det er forbudt med bruk av finlandshetter, eller lignende plagg, i den hensikt å dekke til ansiktet

STADIONREGLEMENT

Arrangøren har ikke ansvar overfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avviklingen av arrangementet.

Arrangøren er ikke ansvarlig for en eventuell forsinkelse eller endring av tidspunkt for arrangementet og er uten ansvar dersom dette påfører tredjeperson konsekvenser. Billetten refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt.

Berusede personer bortvises fra stadionområdet.

Det er ikke tillatt å selge eller gi ut gratis effekter/varer/flyveblad e.l. på stadionområdet uten arrangørens skriftlige samtykke.

Innsamling og/eller overføring og/eller produksjon og/eller spredning av informasjon eller data angående kamputvikling, resultater, hendelser, oppførsel eller andre forhold i kampen, samt enhver form for opptak av lyd-, video- eller audiovisuelt materiale fra kampen (enten ved bruk av elektroniske enheter eller på annen måte), til bruk for noen form for spill, gambling eller kommersielle aktiviteter som ikke er autorisert på forhånd av klubben og ligaen, eller for bruk til andre formål i strid med disse vilkårene og betingelsene, er strengt forbudt på stadion. Mobiltelefoner kan kun benyttes til personlig, privat bruk. Ved brudd på disse vilkårene kan besøkende nektes tilgang til eller fjernes fra stadion.

Personer som har tatt seg inn på tribuner avsatt for bestemte supportergrupper, uten å være medlem av angjeldende gruppe, vil av sikkerhetsmessige årsaker bli flyttet til andre tribuner eller vist bort fra arenaen.

Alle må til enhver tid følge de anvisninger og beskjeder som gis av arrangør, vakter eller politi.

Arrangøren forbeholder seg retten til å bortvise/nekte adgang til stadionområdet om noen bryter med ovenstående bestemmelser. Tilleggssanksjoner må påregnes.

Levanger FK sine verter og innleide vakter håndhever stadionreglementet.

Annonse fra Obos-ligaen: