STALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE
BLI MEDLEMLFK SHOPTabellTERMINLISTELAGKLUBBENNYHETERBilletter
KlubbenlagTerminlisteTabellBli medlemLFK-SHOPLevangerpatriotenSTALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE

ACTION NOW

Levanger FK skal være mer enn en fotballklubb.
Vårt Action Now-program er en viktig bidragsyter til dette.

Programmet har tre mål:

1. Øke kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftmål og vårt felles ansvar for å gjøre de nødvendige endringer for å nå målene. Inspirere mennesker og bedrifter til å ha lyst til å bidra.

2.Bygge sterke lokalsamfunn. Benytte klubbens posisjon til å skape lokalt engasjement for bærekraftig utvikling av samfunn og næringsliv gjennom handling og gode eksempler.

3.Oppfordre til Action Now! Inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv.

PDF-versjon av denne siden kan lastes ned her

Siden er laget av Hattrem AS