STALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE
BLI MEDLEMLFK SHOPTabellTERMINLISTELAGKLUBBENNYHETER
KlubbenlagTerminlisteTabellBli medlemLFK-SHOPLevangerpatriotenSTALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE

En stor takk!

Levanger fotballklubb vil takke alle sponsorer og privatpersoner for et meget godt samarbeid i 2022, og samtidig takke for den økonomiske støtten dere har gitt klubben. Vi vil også rette en spesiell takk for all støtten klubben fikk i forbindelse med Vi Bryr oss kampen, og Spleis-aksjonen initiert av våre flotte supportere. I tillegg må vi rette en stor takk til alle involverte i klubben: styret, frivillige, spillere, trenere, støtteapparat, foresatte og andre privatpersoner som har stått på hele sesongen.

Denne innsatsen har vært helt avgjørende for å nå det økonomiske resultat pr 31. oktober 2022.

Klubbens ser lyst på framtiden med et så stort engasjement innad og i rundt klubben.

På vegne av Levanger fotballklubb

Flemming Rehtmar

Styreleder

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Siden er laget av Hattrem AS