STALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE
BLI MEDLEMLFK SHOPTabellTERMINLISTELAGKLUBBENNYHETERBilletter
KlubbenlagTerminlisteTabellBli medlemLFK-SHOPLevangerpatriotenSTALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE

En stor takk!

Levanger fotballklubb vil takke alle sponsorer og privatpersoner for et meget godt samarbeid i 2022, og samtidig takke for den økonomiske støtten dere har gitt klubben. Vi vil også rette en spesiell takk for all støtten klubben fikk i forbindelse med Vi Bryr oss kampen, og Spleis-aksjonen initiert av våre flotte supportere. I tillegg må vi rette en stor takk til alle involverte i klubben: styret, frivillige, spillere, trenere, støtteapparat, foresatte og andre privatpersoner som har stått på hele sesongen.

Denne innsatsen har vært helt avgjørende for å nå det økonomiske resultat pr 31. oktober 2022.

Klubbens ser lyst på framtiden med et så stort engasjement innad og i rundt klubben.

På vegne av Levanger fotballklubb

Flemming Rehtmar

Styreleder

Siden er laget av Hattrem AS

false