LEVANGERPATRIOTENSTALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE
BLI MEDLEMLFK SHOPTabellTERMINLISTELAGKLUBBENNYHETER
KlubbenlagTerminlisteTabellBli medlemLFK-SHOPLevangerpatriotenSTALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE
Foto: Asmund Hagen

Nyhetsbrev 1/2021

 

PVR på feltet under sesongoppkjøringen. Foto: Kjell Heggelund

Status A-lag

Hei igjen. Mye har skjedd siden sist. Ny sesong står for døren, og vi har fått trent godt siden oppstart tidlig i januar. Nye fjes har ankommet Moan for å sette sitt preg på laget, mens andre har forlatt oss. Til dem vil jeg benytte anledningen til å takke for god innsats og ønske lykke til videre med deres neste karrieresteg, enten det er innen fotballen eller andreyrkesretninger.

Inn fra i fjor har vi fått svært spennende tilvekster i ErikEikeng, Arne Gunnes og Kjartan Ulstad. Disse kommer til å glede mange på Moan iår, det er jeg helt sikker på. Fortsatt jobbes det med flere brikker som kankomme på plass etter hvert.

Dette året startet på mange måter slik det foregående avsluttet,og dette må vi forholde oss til. Nok en gang får vi en påminnelse på at detfinnes viktigere ting en fotball. Uansett, så er vi privilegerte som får trenesom normalt. Jeg vil gi en stor honnør til gutta. De legger ned en stor innsatsfor å etterleve den protokollen som vi er pålagt.

Ellers kan jeg med stor glede også meddele at teamet som var ifjor, også fortsetter i 2021. Det er utrolig viktig slik at vi både som lag ogklubb kan utvikle oss videre. Jo, som spillende assistent, Arne er med sommaterialforvalter, Terje som fysisk trener, Andreas tar seg av keeperne, mensRaymond og Trond Viggo har stålkontroll på det medisinske. I tillegg får vi godsparring fra Sander, og alltid er Sturla tilgjengelig med verdifull innsikt frafotballfaget når vi trenger.

Iskrivende stund er det drøye fire uker til seriestart. Vi krysser fingrene foret fullsatt Tobb Arena Levanger så snart det lar seg gjøre, i en sesong vi troralt er mulig.

Håperalle holder seg friske, og en ny, og mer sosial hverdag står for tur.

 

– Trenerhilsen fra Per Verner  

Fra A-lagstrening fredag 5. mars 2021 Foto: Kjell Heggelund

 

Egil Larsen.

Takk til det gamle og velkommen til det nye

Styret i LFK har lagt bak seg en sesong som i iallfall må kalles interessant. Arbeidslista for våren 2020 ble raskt lagt til side da Covid kom og oppgaver vi aldri hadde sett for oss skulle være der måtte prioriteres. Men når vi nå snart er i oppstarten til en ny sesong og årsmøtet skal velge nytt styre, mener vi at klubben har kommet styrket ut av annerledesåret.

Det nye trenerteamet har gjort en formidabel jobb i sesongen som har gått, og lagt et fundament som bærer bud om videre fremgang i sesongen som kommer.

Det er gjort en stor jobb med å bedre klubbens økonomi og i inngangen til en ny sesong er de økonomiske forutsetningene bra. Samtidig er styret veldig klar over hvor små marginene er og hvor viktig det er med kontinuerlig fokus på inntekter og utgifter. Verden har endret seg for alle, også for mange av klubbens økonomiske støttespillere, og styret vil takke alle dere som bidrar, også i vanskelige tider.

Takket være stor innsats fra enkeltpersoner, Stallions og pensjonistene vil det snart stå klart nytt klubbhus på Moan. Mer om det i egen sak.

Det sittende styret har i løpet av sesongen hatt stort fokus på dugnadskultur, samarbeid og klubbens rolle som samfunnsaktør. Dette er områder som er viktige for klubben videre, og som vi er sikre på at det nye styret vil videreføre.

Til slutt vil vi takke alle de som har bidratt i sesongen som har vært; både spillere, trenere, frivillige og andre støttespillere. Vi vil gi en spesiell takk til de som nå trekker seg ut av styret og utvalg og ønsker det nye styret til lykke med viktige oppgaver i årene fremover.

For Levanger Fotballklubb

Egil Larsen
Styreleder

 

PS:

På vegne av styret vil vi rette en spesiell takk til utgående styreleder Egil Larsen. Den arbeidsinnsatsen han har lagt ned i et år hvor alt ble annerledes er formidabel. Du fortjener en spesiell takk nå som du overleverer stafettpinnen til ny styreleder, og vi er veldig glad for at du fortsatt engasjerer deg i viktig arbeid i en annen rolle i året som kommer.

For styret i Levanger Fotballklubb

Christian Wee
Nestleder

 

Riving av det gamle klubbhuset.

Nytt klubbhus på Moan

Som mange sikkert har fått med seg – både gjennom sosialemedier og ved eget åsyn på Moan, så er det nytt klubbhus på gang! Deteksisterende Grande-huset suppleres med nytt bygg, hvor det vil bli selskapslokale, kjøkken og TV-stue.

Da klubben fikk mulighet til å overta brakka som nå blir nyttklubbhus var det ikke økonomisk rom til å ta disse forpliktelsen, men takket være økonomiske bidrag fra enkeltpersoner, Stallions og pensjonistene, som etablerte et andelslag er brakka nå flyttet og klar for å bli innredet.

LFKs Vegard Voll har parallelt jobbet med Trønder-TV til et samarbeid for å lage TV-program rundt oppussing av garderobe. Med mulighetene som ligger i det nye klubbhuset ble etter hvert dette også innlemmet i oppussingsprosjektet. Med utgangspunkt i nytt klubbhus og garderobe-oppussing lager Trønder-TV en produksjon om LFKs historie. Dette er et kjempespennende prosjekt som gir flotte fasiliteter, dokumenterer klubbens historie og gir publisitet for klubben og dens støttespillere.

Prosjektet er godt i gang, med både interiørhjelp, dugnad og TV-produksjon. Vi vil holde medlemmene oppdatert på prosessen i våre digitale kanaler – følg med for hyppige oppdateringer på et spennende og viktig løft for klubben.

Elias og Adrian og resten av A-lagsspillerne har hjulpet til med riving av A-lagsgarderoben før den skal oppgraderes. Foto: Asmund Hagen
En vanvittig innsats ble lagt ned denne desemberkvelden (21.12.20) for å få flyttet dette huset fra like ved Felleskjøpet til på TOBB Arena Levanger. Foto: Asmund Hagen
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Siden er laget av Hattrem AS