LEVANGERPATRIOTENSTALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE
BLI MEDLEMLFK SHOPTabellTERMINLISTELAGKLUBBENNYHETER
KlubbenlagTerminlisteTabellBli medlemLFK-SHOPLevangerpatriotenSTALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE

Nytt styre i Levanger FK

Fremst Arnstein Kjeldsen som ble valgt til ny leder for Levanger FK.

På klubbens årsmøte onsdag 10. mars i Festiviteten, ble det valgt nytt styre for Levanger Fotballklubb. Arnstein Kjeldsen ble valgt til ny styreleder, og har med seg en god blanding av gamle og nye styremedlemmer inn i den nye sesongen.

Samtidig som nye medlemmer kommer inn går også noen ut. En klubb som LFK er avhengig av støttespillere i alle ledd, også i styret. Klubben vil derfor gi en stor takk til de som når trer ut av styret, valgkomite og kontrollkomite, for alle viktige bidrag i annerledessesongen 2020.

De som gikk ut av styret er Egil Larsen, Sigurd Eggen og Roald Stene.

De nye som kommer inn i styret er
Arnstein Kjeldsen (styreleder) (varamedlem i 2020)
Eivind Hagen (styremedlem)
Flemming Rehtmar (styremedlem)
Ronny Fjerdingen (styremedlem)
Ole Håkon Wanderås (varamedlem)

Disse var ikke på valg og går på sitt andre år i styret:
Linda Holmberg, Karen Ensby, Christian Wee og Asmund Hagen

F.v. Referent Sigurd Eggen og dirigent Terje Wist.
Terje Wist går gjennom årsmøtedokumentene.

Ekstra takk til avtroppende styreleder Egil Larsen

Egil Larsen, her fra en hjemmekamp på TOBB Arena Levanger 2020.

En spesiell takk må allikevel rettes til avgått styreleder Egil Larsen. Egil kom inn som ny styreleder under kjente, men utfordrende forutsetninger. Så kom Covid-nedstengningen, noe som gjorde at mange flere utfordringer kom på styreleders bord omtrent før årsmøtereferatet var tørt fra trykken. Egil har gjort en formidabel jobb både med administrasjon og økonomistyring, men har i tillegg sørget for at styret og støtteapparat har hatt fokus på utviklingen av klubben fremover.  

På vegne av klubben vil vi takke Egil for en kjempeinnsats i året som har vært!

Styret i Levanger Fotballklubb

Det nye styret:

Arnstein Kjeldsen, styreleder
Flemming Rehtmar, styremedlem (NY)
Eivind Hagen, styremedlem (NY)
Ronny Fjerdingen, styremedlem (NY)

Linda Holmberg, styremedlem
Karen Ensby, styremedlem
Asmund Saure Hagen, styremedlem
Ole Håkon Wanderås, varamedlem (NY)
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Siden er laget av Hattrem AS