LEVANGERPATRIOTENSTALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE
BLI MEDLEMLFK SHOPTabellTERMINLISTE/RESULTATLAGKLUBBEN
KlubbenlagTerminlisteTabellBli medlemLFK-SHOPLevangerpatriotenSTALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE

Protokoll fra årsmøtet

Vedlagt følger protokoll fra vårt årsmøte som ble avholdt 10. mars 2020.

Siden er laget av Hattrem AS