STALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE
BLI MEDLEMLFK SHOPTabellTERMINLISTELAGKLUBBENNYHETER
KlubbenlagTerminlisteTabellBli medlemLFK-SHOPLevangerpatriotenSTALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE

SPORTSPLAN – Levanger Fotballklubb

Sportslig Utvalgt har utarbeidet en Sportsplan hvor prosjektgruppen i 2021 primært har bestått av følgende;
Johan S Lund – Sturla Voll – Sander Sandvik – Ronny Dypvik – Per V Rønning – Jo S Aas – Vegard Voll – Flemming Rehtmar.

Det har også vært andre personer med i utarbeidelse av de underliggende aktiviteter.

Dokumentet er et viktig styringsverktøy for LFK og aktiviteter fra Sportsplan vil bli inkludert i LFK sitt årshjul.

Dokumentet er et levende verktøy og vil bli justert i henhold til LFK sin til enhver tid, målsetninger -visjoner - strategi.

Se hele Sportsplanen her:

SPORTSPLAN 2022

Trykk på lenka øverst for å se hele sportsplanen. (over ser du sportsplanens tre første slides).

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Siden er laget av Hattrem AS