LEVANGERPATRIOTENSTALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE
BLI MEDLEMLFK SHOPTabellTERMINLISTELAGKLUBBENNYHETER
KlubbenlagTerminlisteTabellBli medlemLFK-SHOPLevangerpatriotenSTALLIONSGRASROTANDELENBLI SPONSORPARTNERE

Vi ser mot 2021

Foto: Tommy Norum

Nyhetsbrev #3 2020

Vi ser mot 2021

Sesongen 2020 ebber så smått ut. Selvom vi akkurat mistet muligheten til sluttspill, er Levanger FK svært fornøyd med sesongen på og utenfor banen.
Per Verner og hans team har gjort at vi har sett mange fine kamper på Tobb Arena Levanger.
Vi har et ungt, klokt og ambisiøst trenerteam som sammen med spillerne har håndtert et utfordrende år på en meget god måte.


Utenfor banen har vi brukt året på omorganisering og omstrukturering, og gjort et forsøk på å finne ut hva og hvem LFK skal være framover.
Dette er et arbeid som må fortsette videre inn i 2021.

Skal vi klare å løfte klubben videre er vi avhengig av frivilligheten. Vi har en fin gjeng som bruker mye av sin fritid på LFK,
men vi ønsker flere hender og hoder inn i gjengen. Vi skal bli generelt bedre på samarbeid med alle rundt oss, og med samarbeidsklubbene spesielt.

Vi har fremdeles utfordringer.Klubbens økonomi er anstrengt. Vi vil levere et overskudd i 2020, men vi må ha det samme overskuddet de neste 5 årene om vi skal kunne friskmelde klubben økonomisk. Det er de tøffe realiteter. Styret vil takke våre samarbeidspartnere som har bidratt med sponsorpenger til tross for mindre sportslig aktivitet og for mange bedrifter et utfordrende økonomisk år. Markedsavdelinga har gjort en fantastisk jobb som har sikret muligheten for sportslig satsning.

Venstre lagbilde: G-16, høyre lagbilde: G-19. Foto: Hattrem


Vi må erkjenne at vi ikke har hatt nok fokus på egne rekrutter. Vi ønsker i tiden fremover å løfte opp egen rekruttavdeling. Vi må heve satsningen her da dette er vår framtid. Dette vil bli prioritert i 2021.

_____________________________________________

Vi opplever en vilje og et engasjement rundt klubben som gjør at vi har stor tro på at vi skal løfte klubben videre i 2021 ved hjelp av alle våre samarbeidspartnere og frivillige.

Styret vil bruke denne anledningen til å takke alle de som har bidratt i året som har gått:

Takk til alle våre sponsorer, til spillerne på alle lag, til trenerne og støtteapparat.
Takk til markedsavdelinga som har stått på året gjennom: Lars Ivar Aarskog, Hroar Stjernen, Kasper Tronstad og Svein Erik Nordmark.
Takk tilvalgkomite og kontrollkomite
Takk til arrangementsavdelingen, Tanja Lund, Erik Berger, til vaktlederne, ArnsteinWekre, Jørn Eriksen, Sissel Heggdal, Arnstein Kjeldsen, Lisa Jenssen, alle vaktene,
Arne Egil Landrø, Jon Nonstad, Jo Geir Eklo
Takk til rekruttspillere og deres foreldre, og til Stein Arne Åsland, Vegard Voll, Andreas Ørsleie, Tommy Norum, Peder Sjøbakk Lund, Kim Heggelund, Håkon Pallin Keldsen, Johan Sjøbakk Lund, Joan Arnt, Nesgård, Trond Viggo Sjøbakk, Sindre Oksvoll og Raymond Brønn
Takk til Pensjonistene, Stallions, Stallions avd. sør, Bård Hjulstad, Leiv Tore Berg,Tine S Kvam, Espen Winnberg, Ronny Dypvik, Edgar Sandvik
Takk til Levanger kommune, Fredrik Fossum, Levanger patrioten, Styremedlemmene LFK og Terje Wist.
Takk til «Nytt klubbhus»- gjengen Jan Mosling, Berge Stokkan og Bjørn Pedersen
Og takk til alle som ikke er nevnt med navn men som har bidratt, vi setter stor pris på innsatsen til dere alle sammen.

 
På vegne av styret

Egil Larsen

Styreleder LFK

Foto: Kjell Heggelund.

Status sport

Det ble en spesiell sesong for hele klubben. Et ungt og urutinert A-lag fikk to uker med kontakttrening før sesongen startet. Målsetning om topp 7 ble nesten innfridd, i det som viste seg å være en jevn og tett avdeling. Vi følte vi var med i alle kampene og med litt ekstra stang inn kunne det blitt en ordentlig interessant høst. Nå står vi i stedet litt betuttet og kikker på de andre lagene som kjemper om opprykk. Tøft her og nå, men når vi hever blikket litt ser vi at vii år har lagt et godt grunnlag for gode, fremtidige LFK-lag.

Ettersom vi ikke klarte sluttspill-målet, ble det en del logistikk. Simen, Håvard og Koko ble lånt ut til, noe som både gir dem verdifulle erfaringer og samtidig er fornuftig for oss økonomisk. I tillegg ble Lille-Løvø kalt hjem til Kristiansund tidligere enn planlagt, noe som sier litt om progresjonen han hadde i de drøye tre månedene Per Verner og Jo Sondre fikk utvikle han.

Nå er vi i full gang med å planlegge 2021. Vi er i dialog med mange av spillerne som utgjorde spillerstallen i 2020. Lokalproduktet Sander Sundnes har signert ny langtidskontrakt med oss, og vi håper flere følger etter. I tillegg er vi godt i gang med Sparebank1-cup, en serie med treningskamper mot Nardo og RBK2.Kamper er mye morsommere enn trening, så dette er en viktig motivasjonsfaktor nå som det er veldig lenge til neste seriekamp.

Rekruttlagene våre har også hatt en krevende sesong med oppstykket koronahverdag og etter hvert tynne spillerstaller som følge av mye skader.  Selv om resultatene har vært dårligere enn forventet, er det utviklingen som er det viktigste for disse lagene. Her er det mange spillere som har tatt store steg i løpet av sesongen.

Samtidig ser vi at vi sammen med samarbeidsklubbene våre har en jobb å gjøre for ungdomsfotballen. Det gjøres mye godt arbeid på arenaene rundt i Levanger, men vi kan fremdeles høyne kvaliteten og redusere frafallet. Vi ønsker å få ende flere lokale spillere i LFK, men samtidig har dette året gjort oss enda mer bevisste på hvilken funksjon og viktighet fotballen har sosialt og samfunnsmessig. Klarer vi i fellesskap å gi et tilbud som både er bedre og får med flere har vi kanskje lyktes.


– Sigurd Eggen, Leder sportslig utvalg

 

Nytt klubbhus på Moan – et viktig løft for klubben

Takket være godt initiativ fra venner av LFK har klubben i høst startet opp et utviklingsprosjekt knyttet til nytt klubbhus på Moan. Som de fleste vet har vi nå to bygg som danner fasilitetene på Moan, og det er ingen hemmelighet at klubben har behov som ikke kan møtes slik byggene fremstår i dag.

Takket være støttespillere har klubben fått tilbud om å ta over en brakke fra Grande. Stallions og enkeltpersoner har engasjert seg i å sørge for at denne brakken kan flyttes til Moan-området uten store kostnader for klubben. Parallelt med dette skal den ene eksisterende brakken rives og gjøre rom for nytt bygg, som skal stå ved dagens eksisterende«Grande-bygg».

Klubben og støttespillerne er i en prosess med å etablere et andelslag som skal eie bygget i en overgangsfase, før klubben kan ta det økonomiske løftet å ta over bygget fullstendig. Enkeltpersoner og bedrifter vil etter hvert også få mulighet til å kjøpe seg inn som andelseiere i det nye klubbhuset, og vi håper mange har interesse av dette.

Når klubben nå får en mulighet til åvære med i utviklingen av et nytt klubbhus, så gir det oss muligheter til å se på hvilke behov klubbhuset kan fylle. Her er det nylig startet et arbeid med å definere behov for kontor, møterom, lagerrom etc., men også mulighet til å se på hvordan lokalet kan brukes til utleie som møte/selskapslokale og/eller lokaler for eksterne aktører som naturlig hører hjemme i miljøet rundt klubben.

Prosjektet er nylig startet opp, og vi vil holde medlemmene orientert om utviklingen. Dersom noen har innspill til hvordan huset kan brukes, ta gjerne kontakt med styrets person i gruppen, Christian Wee.


Christian Wee

telefon 40006042

christian.wee@falstadsenteret.no

 

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Siden er laget av Hattrem AS