Endringer for sesongen 2019

Daglig leder og Hovedtrener går av

Klubben ønsker med dette å meddele at vår hovedtrener, Roger Naustan, vil tre til side, og ikke være klubbens trener i 2019. Dette er en konklusjon som man har kommet frem til i fellesskap, og som skjer etter en god dialog mellom klubb og hovedtrener.

Klubben har allerede startet jobben med å finne Roger Naustan sin etterfølger. Videre ønsker vi å meddele at klubbens daglige leder, Hroar Stjernen, vil gå som daglig leder ved nyttår. Dette skjer etter eget ønske da han ønsker nye utfordringer. Hroar vil fortsatt bidra i klubben på marked og fortsatt ha en viktig rolle i markedsarbeidet.

Det jobbes intenst med å tilpasse organisasjonen i henhold til de økonomiske rammer som vil være gjeldende for neste sesong. Vi arbeider ut fra at alt dette skal være klart før jul.

Annonse fra Obos-ligaen: