Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte, 24. september kl 18.00

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte, mandag 24. september - kl. 18.00, på Grandehuset, TOBB Arena Levanger.

Sakliste:

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 2 Valg av årsmøte dirigent og referent.

Sak 3. Valg av protokollunderskrivere.

Sak 4. Opptak av Kortsiktig Lån.

Med vennlig hilsen
Robert Eriksson 
styreleder Levanger FK

Saksdokumentet finner du her

Annonse fra Obos-ligaen: