Innkalling til årsmøte

Årsmøtet mandag 11. mars


Levanger Fotballklubb avholder årsmøtet mandag 11. mars klokka 18.00 på Grandehuset - TOBB Arena Levanger.

Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontrollkomité, og innkomne forslag vil være tilgjengelig på LFK.no senest 4. mars. De kan også hentes på klubbhuset/Grandehuset.

Vi minner om at forslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøtet, dvs. 25. februar.

Forslag sendes til: [email protected] eller [email protected]

Annonse fra Obos-ligaen: