-Jeg må gi en hyllest til de som ikke får spille

Johan Sjøbakk Lund var IL Sverres representant da klubben var æresgjest da Vidar gjestet TOBB Arena Levanger for runde 12 i PostNord-ligaen på søndag.

Ønsker å gi tilbake

"Æresgjest" er et grep som er tatt av Levanger FK for at breddeklubbene rundt om i Innherred skal få litt tilbake for all den jobben som legges ned. Små og store bruker timer og uker året rundt, for at breddeidretten rundt om i distriktene skal kunne fungere.

En del av denne ordningen er at klubben som inviteres som Æresgjest har mulighet til å sende én trener. Denne treneren får mulighet til å være med LFKs trenerteam gjennom en hel kampdag når klubben inviterer til kamp.

Treneren får være med inn i det aller helligste og blir inkludert i analyser, dødballer, tanker rundt kampplan, får snakke med spillere, være med inn i garderoben før, i pausen og etter kamp. Dette er tenkt som en belønning og en mulighet til å hente videre motivasjon og inspirasjon en kan ta med tilbake i den videre jobbingen ute i distriktet.

 

Først ut av startblokkene

Først ut i rekken var nevnte IL Sverre og Johan Sjøbakk Lund, som til vanlig er hovedtrener for Sverre J17 1, -2 og kvinner. Han holder til vanlig styr på en spillegruppe på over 50 (!) spillere.

Johan hadde mye positivt å si etter kampen.

-Det er interessant å se arbeidsfordelingen i teamet, dynamikken mellom hovedtrener og assistent. Det er også fint å se hvordan man drar nytte av godt analysearbeid, og kan bruke det både i forberedelser og underveis i kampen. Det er veldig interessant å plukke opp rundt detaljefokuset som det jobbs på og hvor høye krav som stilles til at man må være disiplinerte og lojale til jobbe.

Bilde 30.06.2019, 19 44 42
Johan var selvfølgelig også med på feiringen etter kampen

Mer enn bare trenere og de som spiller

Men Johan trekker frem flere aspekter enn kun det trenerne gjør og viser til at alle i støtteapparatet gjør en viktig oppgave.

-Det er kjekt å se jobben materialforvalter gjør, med å hele tiden være i forkant og legge til rette for spillerne. Det er viktig for at man skal oppretholde en viss standard og en viss grad av profesjonalitet. Det var også veldig interessant å observere fysisk trener og høre om hvilke valg og prioriteringer som gjøres. Hvordan bruken av pulsbelter og tall kan fungere som et verktøy. Dette er utrolig verdifullt.
 

Tror det kan fungere som en wakeup-call

Johan virker å se verdien av Æresgjest-ordningen og tror dette kan være bra for klubbene og trenere rundt om i regionen.

- Jeg tror også det kunne vært interessant for andre trenere om de får denne muligheten. Tror det kan fungert som en wakeup-call på enkelte områder.

 

En hyllest til de som ikke får spille

Tilslutt har Johan er spesiell hyllest til noen som veldig ofte blir oversjett.

-Jeg må gi en hyllest til de som ikke får spille, men som bidrar hele uken på å forberede elleveren og bidrar som gode lagkamerater og motivatorer underveis. Det er så mange flere i et fotballag som er viktige utenom de elleve som er på banen. Det fortjener de virkelig, de biter i seg skuffelsen og forsøker å bidra til å gjøre de andre gode. Reservekeeper og back-up spillerne har min største respekt!

Annonse fra Obos-ligaen: