Per Verner legger fotballskoene på hylla

– I dag har jeg gått til den beslutning om å legge skoene på hylla, som man så rart sier det. ..skriver Per Verner i et innlegg på Facebook.

Her er hele hans innlegg gjengitt:

Vi skriver mandag 15. januar. Ingenting er som normalt. I dag har jeg gått til den beslutning om å legge skoene på hylla, som man så rart sier det. Et kapittel som har definert en stor del av livet i mer eller mindre tretti år skal nå avsluttes, og et nytt kapittel skal innledes. Det er spesielt, det er nytt, det er skremmende, vemodig, i det hele tatt så er spekteret av følelser enormt.

Jeg er litt usikker på grunnen for at jeg velger å si noe rundt dette her, men det kan sikkert være mange grunner til dette. La oss kalle det en miks av terapi og kanskje et behov for å forklare tingenes realitet som de faktisk er. For det er absolutt ingen dramatikk som konkluderes i min beslutning. Det handler om summen av en hel rekke faktorer som skal falle på sin naturlige plass. Det handler om tidsperspektivet og det engasjementet som kreves for å gjøre det som er nødvendig for å prestere på et såpass høyt nivå. Det handler om at alle aspektene ligger til rette for at hver og én skal gi alt av seg selv, slik at du og laget kan utvikles, ta steg, bli bedre. I mitt tilfelle faller ikke alle brikkene på plass, og da blir det heller ikke riktig å fortsette, hverken for meg selv, mine lagkamerater eller støtteapparat. Altså, det er absolutt ingen dramatikk som ligger til grunn for min avgjørelse, og jeg håper og tror at det ikke finnes noe «ondt» blod mellom meg selv og andre.

Etter endt kapittel følger et nytt. Et nytt, hvor den nye ettermiddagen i større grad vil gå ut på å følge opp det som betyr mest for meg, mine to små gutter. Med en ellers frynsete samvittighet hva gjelder ettermiddagstid og helger med Kasper og Johan skal det nå bli andre tider. Andre tider som også innebærer å fullføre lærerutdanningen, noe jeg også ser veldig frem imot, å inntre i «voksenlivet» og forhåpentligvis få seg en jobb innenfor skolen ganske snart. Selv om kapitlet er endt, så betyr ikke det at det blir satt strek over og lagt i glemmeboka. Det finnes så utrolig mye bra og fruktbart som én kan ta med seg fra fotballverden og inn i skoleverden. Det handler om mennesker, menneskelige relasjoner, samhandling, gruppedynamikk, lærings- og ferdighetsutvikling, målrettet jobbing, det å gjøre hverandre gode osv. Jeg kunne fortsatt inn i det uendelige. Men sammenhengen og overføringsverdien er utrolig stor, og den bagasjen jeg har fra dette kapitlet skal jeg ta med meg videre og bygge videre på. Mange forbinder en slik avslutning med noe negativt, at en tilværelse etter dette blir annerledes og krevende. Det er helt sikkert mye sannhet i dette, men poenget mitt er at annerledes ikke nødvendigvis trenger å være noe som er negativt. Hvordan fremtiden blir er mye opp til oss selv, og det er derfor jeg vil bruke denne bagasjen jeg har med meg, for så å sette den i en ny sammenheng, uten at verdien av den blir noe mindre av den grunn.

Fotballen betyr ikke all verden hvis man setter det i perspektiv, det er riktig. Men det er fortsatt noe som er med på å definere deg som person hvis det har vært en så stor del i så mange år. Jeg er utrolig takknemlig for alt jeg har fått lov til å oppleve, og utrolig heldig som har fått lov å bli kjent med mange fantastiske mennesker. Jeg skylder mange en stor takk og en god klem for at de har lagt til rette slik at jeg har fått muligheten til å oppleve alt dette. Mine nærmeste spesielt. Men også mange har blitt gode bekjentskaper, mange har gitt meg mye både på godt og vondt, og mange blitt til venner jeg ønsker å ha med meg livet ut. Dette er nok også en av grunnene til at jeg har valgt å si noen ord her, slik at jeg kanskje når de aller fleste som jeg ønsker. Jeg velger å ikke nevne noen navn her, den lista ville blitt lang. Men håper og tror at dere selv vet hvem dere er, og hvor takknemlig jeg er. Jeg skal i alle fall vise min takknemlighet når våre veier krysses neste gang.

Tusen takk for alle opplevelser, og takk for meg.
Per Verner Rønning 

Klubben ønsker å takke Verner for mange fantastisk år. Vi ønsker han lykke til videre!

Annonse fra Obos-ligaen: