Valg av nytt styre

Levanger FK ønsker innspill fra sine medlemmer på nytt styre

Det er snart årsmøte, der Levanger FK’s medlemmer velger klubbens styre. Klubbens valgkomite ønsker innspill fra medlemmene til komiteens innstilling til årets valg. Det skal velges leder for to år, tre styremedlemmer for to år og ett varamedlem for ett år, i tillegg til tre medlemmer i kontrollkomite. Det er et mål at styret skal bestå av minst 40% fra hvert kjønn og Levanger Fotballklubb søker spesielt etter gode kvinnelige kandidater, for de vet vi finnes. Innspill og forslag kan rettes til valgkomiteens leder Tore Stavrum epost [email protected] eller tlf.93065587, helst innen 1.februar.

Annonse fra Obos-ligaen: