Årsmøte i Levanger FK, 27.02.2024

Årsmøtet i LFK for 2024 avholdes 27.02.2024 kl 18:00 i Auditoriet ved Levanger VGS. Oppdatert med Årsmøtepapirer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Levanger Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes 27.02.24 kl 1800 i Auditoriet ved Levanger VGS.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.02.24 til [email protected]

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.levangerfk.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsmøtepapirer:

Styrets årsmelding for 2023
LFK Årsregnskap 2023
Presentasjon Årsmøtet 2024 - med rammebudsjett

Innstilling til nytt styre fra valgkomitéen


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Levanger Fotballklubb

Annonse fra Obos-ligaen: